Home / News

News


Ακίνητη ιδιοκτησία - Νόμος περί αλλοδαπών Κεφ. 109


Περί Κτήσεως Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου, Κεφ. 109 3(1). Απαγορεύεται η υπό αλλοδαπού κτήσις, άλλως ή αιτία θανάτου, ακινήτου ιδιοκτησίας άνευ προηγουμένης αδείας του Υπουργικού Συμβουλίου." Στην άσκηση της εξουσίας που παρέχεται με το άρθρο 3(1) δεν τίθενται όροι, περιορισμοί, προϋποθέσεις και κριτήρια. Ωστόσο στο άρθρο 3(1Α) διαλαμβάνεται ότι: 3(1Α). Οσάκις η κτήσις ακινήτου ιδιοκτησίας υπερβαίνει την απολύτως αναγκαίαν έκτασιν διά την ανέγερσιν υποστατικού διά κατοικίαν ή επαγγελματικήν στέγην και εν πάση περιπτώσει υπερβαίνει την έκτασιν των δύο σκαλών, η υπό του Υπουργικού Συμβουλίου χορηγούμενη άδεια θα υπόκειται ωσαύτως εις τοιούτους όρους, περιορισμούς, προϋποθέσεις και κριτήρια τα οποία ήθελον καθορισθή διά Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων." Κ.Δ.Π. 78/97 «Νοείται οτι η χορήγηση αδείας δυνάμει του παρόντος Κανονισμού είναι δυνατή μόνο για- (α) Απόκτηση διαμερίσματος ή κατοικίας/έπαυλης, που είναι ήδη κτισμένη ή είναι υπό ανέγερση. Η έκταση του ακινήτου που αποκτάται θα είναι περιορισμένη και δε θα υπερβαίνει τις τρεις σκάλες και με τον όρο ότι δε θα είναι δυνατή η ανέγερση οποιασδήποτε πρόσθετης οικοδομής, πέραν της υφισταμένης επί του συγκεκριμένου τεμαχίου γης· (β) απόκτηση οικοπέδου ή τεμαχίου γης περιορισμένης έκτασης, το οποίο δε θα υπερβαίνει τις τρεις σκάλες, με τον απαράβατο όρο ότι θα κτισθεί μόνο μια κατοικία ή οικοδομή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα της έγκρισης της αίτησης για χορήγηση της αναγκαίας προς τούτο άδειας, και η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση· (γ) απόκτηση γης, για ανέγερση γραφείων ή υποστατικών ή αγορά ήδη κτισμένου υποστατικού ή υπό ανέγερση υποστατικού για σκοπούς επαγγελματικής ή εμπορικής στέγης. Σε περίπτωση . αγοράς γης θα καθορίζεται επακριβώς στην άδεια η ολική έκταση της περιγραφόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας, ανάλογα με τις ανάγκες του αιτητή, ώστε να μην επιτρέπεται η απόκτηση απεριόριστης έκτασης γης, για τυχόν μελλοντικές ανάγκες.»